CASE 1 V&D en de vakbonden Het conflict: om een faillissement af te wenden wilde V&D begin 2015 de salarissen van werknemers structureel verlagen met 5,8%. De vakbonden verzetten zich daartegen en spanden een kort geding aan. Het resultaat: de rechter verbood het loonoffer en V&D ging in hoger beroep. Het gerechtshof gaf partijen drie weken de tijd om onder leiding van een mediator naar een oplossing te zoeken. Kwam die er niet, dan zou het beslissen of de salarisverlaging mocht doorgaan. De oplossing: in de mediation besloten V&D en de vakbonden tot een reorganisatie die 400 banen kost, een sociaal plan voor de ontslagen medewerkers en vastlegging van de arbeidsvoorwaarden van de overige medewerkers in een cao. Werknemers leveren een vakantiedag in en de seniorenregeling wordt versoberd. Commentaar (De Volkskrant): ‘Het akkoord lijkt een einde in te luiden aan de loopgravenoorlog waarin de bonden en de V&D-directie eind januari verwikkeld raakten.’ CASE 2 Een geslaagde mislukking Het conflict: een klein softwarebedrijf ontwikkelde specialistische software voor een groot nutsbedrijf. De klant keurde de software af, maar volgens de leverancier was daar niets mis mee. Het nutsbedrijf spande een procedure aan om terugbetaling van de betaalde vergoedingen en schadevergoeding te verkrijgen. Het resultaat: Omdat er een mediation clausule in de overeenkomst stond overlegden partijen onder leiding van een mediator over een oplossing buiten rechte. De oplossing: in een halve dag kwamen partijen overeen dat het softwarebedrijf de helft van de vergoeding zou terugbetalen (maar geen schadevergoeding) en dat het alle rechten op de ontwikkelde software terugkreeg. Commentaar: Een langdurige en kostbare procedure werd voorkomen. Het softwarebedrijf vond spoedig een nieuwe klant voor de software.