ONDERNEMEN EN CONFLICTEN

Ondernemen zonder conflicten is vrijwel niet mogelijk. Toch schuilen in ieder zakelijk conflict mogelijkheden.
Die kunnen leiden tot samenwerking of juist beëindiging van de relatie. Maar als de tijd gaat dringen en de oplossing uitblijft moet er wat gebeuren.

PROCEDEREN, JA OF NEE ?

Vaak wordt dan gekozen voor procederen. Het conflict wordt teruggebracht tot een juridisch geschil en voorgelegd aan de rechter of aan arbiters. Zij beslissen wie  er gelijk heeft. Als het om een principiële juridische vraag gaat, om precedentwerking of een groot financieel belang, kan dat de beste manier zijn. Maar een procedure kan een kostbare uitputtingsslag worden. Daarom loont het de moeite om te bekijken of er een andere manier is om het conflict op te lossen.

 Een zakelijk conflict escaleert. Alles is al geprobeerd en de oplossing lijkt ver weg. 
Welkom bij Wefers Bettink | mediation, arbitrage, strategisch advies.

MEDIATION: het reële alternatief

Ook als een juridische procedure al loopt kan mediation een effectieve en realistische manier zijn om een zakelijk conflict op te lossen. Dat geldt ook als een juridische procedure al loopt. Uit onderzoek blijkt dat mediation bij zakelijke conflicten in de meeste gevallen tot een oplossing leidt. Soms gebeurt dat in een paar bijeenkomsten, meestal leidt mediation binnen een paar maanden tot resultaat.

CASE 1

V&D en de vakbonden

Het conflict: om een faillissement af te wenden wilde V&D begin 2015 de salarissen van werknemers structureel verlagen met 5,8%. De vakbonden verzetten zich daartegen en spanden een kort geding aan.

Lees verder...

De kracht van MEDIATION

  • De mediator begeleidt de ondernemingen bij het vinden van een oplossing. De kracht van mediation is dan ook dat partijen zelf de oplossing kiezen die in hun ogen het meeste recht doet aan hun eigen belangen.

 

  • In een mediation komen onderliggende belangen van de partijen op tafel. Daardoor kan de oplossing meer omvatten dan alleen het juridische geschilpunt.

 

  • De  in mediation verkregen oplossing is veelal duurzamer, omdat het een oplossing van partijen zelf is. De relatie tussen partijen wordt verduidelijkt en vaak verbeterd. Een schone lei als basis voor verdere samenwerking of beëindiging van de relatie.

CASE 2

Een geslaagde mislukking

Het conflict: een klein softwarebedrijf ontwikkelde specialistische software voor een groot nutsbedrijf. De klant keurde de software af, maar volgens de leverancier was daar niets mis mee.

Lees verder...

De rol van de MEDIATOR

Een mediator neemt geen beslissingen en geeft geen advies over de oplossing van het conflict. De mediator zorgt voor een strak en helder proces waarbij partijen op gelijke voet met elkaar overleggen en onderhandelen. Hij gebruikt zijn kennis en ervaring om partijen nader tot elkaar te brengen. Neutraliteit en onafhankelijkheid van de mediator zijn essentieel voor het succes van de opdracht. Als de mediation slaagt, worden de afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Is deze door partijen ondertekend, dan zijn de afspraken bindend.

De sfeer van VERTROUWELIJKHEID

Mediation is vertrouwelijk. Dit betekent dat de inhoud van de gesprekken niet in een procedure mag worden gebruikt. Daardoor hebben partijen de vrijheid om uiteenlopende oplossingen te onderzoeken zonder dat dit de  eigen juridische positie schaadt. Die vertrouwelijkheid geldt ook voor de een-op-een gesprekken die een mediator met partijen kan hebben.

MEDIATION: altijd mogelijk

Mediation kan een goed middel zijn om te voorkomen dat een smeulend zakelijk conflict zich ontwikkelt tot een juridische loopgravenoorlog. Ook wanneer er al een juridische procedure loopt, kan het zinvol zijn te proberen het conflict met behulp van mediation op te lossen.  Voor mediation is het nooit te laat.

 

Tenslotte: mediation is geen wondermiddel. Maar het wordt in brede kring, nationaal en internationaal, meer en meer erkend als een effectieve manier om zakelijke conflicten op te lossen. Het besluit om mediation te gebruiken wordt gezien als een teken van kracht, waarmee de betrokken ondernemingen aangeven in staat te zijn het conflict zelf op te lossen, zonder rechter of arbiter.

MEDIATION voor uw conflict?

Als mediator ben ik beschikbaar voor het oplossen van zakelijke conflicten binnen en tussen ondernemingen en instellingen, ook in de vorm van bemiddeling.

Wilt u de mogelijkheden van mediation of bemiddeling voor een zakelijk conflict waar uw onderneming of instelling bij betrokken is bespreken, dan kunt u mij bereiken op +31 653 923 228 of of door het zenden van een
e-mail: wolter@wefersbettink.com voor een kosteloos eerste gesprek.

ARBITRAGE

In zaken waar arbitrage is overeen gekomen wordt een geschil voorgelegd aan arbiters. die worden benoemd door partijen of door het instituut waar de arbitrage aanhangig is gemaakt. Arbiters worden meestal benoemd vanwege hun specifieke kennis en expertise op een bepaald gebied. Mijn bijzondere aandachtsgebieden zijn intellectuele eigendom, technologie overeenkomsten en complexe zakelijke overeenkomsten (zie ook de informatie onderaan). Ik ben als arbiter aangesloten bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) te Genève, bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en bij het instituut voor de beslechting van IT-geschillen, SGOA.

 

Mijn kennis en ervaring  ligt vooral op het terrein van de intellectuele eigendom, technologie overeenkomsten en complexe zakelijke contracten (zie ook mijn cv)

 

U kunt een e-Mail zenden aan wolter@wefersbettink.com of bel +316 53 923 228 voor meer informatie en het bespreken van de mogelijkheid van benoeming.

STRATEGISCH ADVIES

Als advocaat (sinds 1987) heb ik mij vooral bezig gehouden met het voeren van procedures, het oplossen van geschillen en het opstellen (drafting) en onderhandelen van complexe contracten.

 

Ik begeleid ondernemingen bij het opstellen en uitvoeren van een processtrategie, of juist het vermijden van procedures, en het in overleg oplossen van geschillen.

 

Daarnaast adviseer en ondersteun ik ondernemingen en instellingen bij onderhandelingen over langlopende en complexe overeenkomsten. In de afgelopen jaren heb ik onder meer zes zorginstellingen geassisteerd bij de contractering vanonderhandelingen over een nieuw ICT systeem, ter invoering van een integraal elektronisch patiëntendossier.

 

U kunt mij per e-mail bereiken op wolter@wefersbettink.com of bel +31653 923 228 voor meer informatie en het maken van een afspraak. Ik kom graag langs om te bespreken hoe ik uw onderneming of instelling kan bijstaan.

Na 28 jaar advocatuur bij grote kantoren (waarvan 22 jaar als partner bij Houthoff) ben ik in 2015 begonnen met mijn eigen praktijk op het gebied van mediation, arbitrage en strategisch advies. Mijn specialisaties, opgenomen in het rechtsgebiedenregister van de Orde van advocaten, zijn contractenrecht (met name op het gebied van ICT) en intellectuele eigendomsrecht. Van 2015 tot 2022 heb ik tech starters begeleid op juridische hoofdlijnen in het kader van Yes!Delft, de incubator van TU Delft. Bij Houthoff trad ik op voor internationale en Nederlandse ondernemingen in geschillen over intellectuele eigendom, over IT-projecten en grote commerciële contracten. Sinds 2000 ben ik aangesloten bij WIPO (World Intellectual Property Organisation) als geschilbeslechter in domeinnaamzaken, arbiter en mediator. Ook ben ik arbiter en mediator bij het NAI (Nederlands Arbitrage Instituut) en de SGOA (gespecialiseerd in de oplossing van IT geschillen). Daarnaast ben ik mediator.
Ik ben een van de oprichters van ZAM Vereniging voor Zakelijke Mediation, waarvan ik van 2014 tot 2019 bestuurslid was. Naast de procespraktijk bestonden mijn werkzaamheden bij Houthoff Buruma uit het opstellen en onderhandelen van complexe commerciële contracten, zoals outsourcing, EPD (elektronisch patiënten dossier) en ERP contracten en R&D, Licentie- en Productiecontracten. Ook heb ik veel ervaring met Distributie-, Agentuur-, Franchise- en Samenwerkingsovereenkomsten. Ik ben bestuurslid van ZAM - Vereniging voor zakelijke mediation en doceer en publiceer regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van digitalisering en recht, zoals digitaal procederen, e-arbitrage, privacy in een digitale omgeving, intellectuele eigendom en internet en elektronisch contracteren.
 Wefers Bettink MAS beschikt niet over een derdengelden rekening.

OVER WOLTER WEFERS BETTINK

CONTACT

Wolter Wefers Bettink Advocaat en Mediator Torenlaan 38 1217RW Hilversum
+31 653 923 228 wolter@wefersbettink.com

MEDIATION

ARBITRAGE

DOCUMENTEN

CONTACT

STRATEGISCH ADVIES